ECVET

Tailor

Evropský systém pro zvýšení kvality

mobility v odborném vzdělání

Handyman

Příležitost pro Vás

vzdělávat se v zahraničí

zůstat špičkou ve svém oboru

Co je ECVET?

ECVET může pomoci každému, kdo hledá práci, nebo kdo chce strávit nějaký čas studia v zahraničí. Přečtěte si více o našem projektu.

Zkuste to!

Otestujte si své znalosti, abyste byli připraveni. Vyzkoušejte naše legrační hry, kvízy a shlédněte animace. Více informací naleznete v maticích kompetencí.

Cestujte do zahraničí!

Jste připraveni nabrat nové zkušenosti v zahraničí? Neváhejte! Cestujte do jiných zemí, připojte se k naší ECVET komunitě a sdílejte své zkušenosti.

IQ for ECVET

Vyberte animaci a stisknete na tlačítko “play”

Buildings 3 minimal buildings with floating clouds
Czech Republic, Craft High school
Střední škola řemesel
Germany - IWFT - Institute for Wood and Furniture Technology
Institut für Holz- und Möbeltechnik
Ireland - National Centre for Excellence in Furniture Design & Technology
National Centre for Excellence in Furniture Design & Technology
Poland, Company POLMEBLE
Fabryka Mebli POLMEBLE
Romania, Cabinet makers training Center
Centrul de perfectionare pentru tamplari
Job interview
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.