Co znamená ECVET?

Co byste měli vědět o ECVETu?


ECVET

Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělání (ECVET) patří k nástrojům, které podporují rozvoj a zvyšování kvality odborného vzdělávání v zemích Evropské unie. Je zaměřen na zlepšování mobility v odborném vzdělávání mladých lidí i dospělých, která již řadu let prokazuje své přínosy jak pro vzdělávání jednotlivců, tak i pro systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích EU. 

Jednotky učení

Každá kvalifikace v systému ECVET lze popsat jednotkami učení. To dělá každou kvalifikaci srozumitelnější a přesněji definovanou, které usnadňuje pochopení v zahraničních institucích. Rozdělení kvalifikací do menších jednotek definovaných výsledky učení usnadňuje mobilitu uživatelů na národní nebo mezinárodní úrovni. Žáky a studenty středních odborných škol lze snadno převést z jedné vzdělávací instituce do druhé nebo z jednoho vzdělávacího systému do druhého. Mohou jednoduše prokázat výsledky učení, které již dosáhli, a stavět na nich při studiu jinde.

Matice

Pracovníci nebo uchazeči o zaměstnání jsou schopni snadněji převádět své kvalifikace, nebo jejich částí, mezi zaměstnavateli, jakož i mezi členskými státy EU. ECVET usnadňuje přenos a uznávání výsledků vzdělávání dosažených v rámci formálního, neformálního i informálního učení, a tímto způsobem podporuje jejich účast na celoživotním učení. Díky společnému systému je snadnější porovnávat své znalosti a zjistit, jaké konkrétní kompetence byste se měli naučit, abyste si doplnili kvalifikaci a našli si práci v zahraničí.Pokud jste zvědaví jak to funguje, podívejte se na naše animace níže!

IQ for ECVET

Vyberte animaci a stisknete na tlačítko “play”

Buildings 3 minimal buildings with floating clouds
Czech Republic, Craft High school
Střední škola řemesel
Germany - IWFT - Institute for Wood and Furniture Technology
Institut für Holz- und Möbeltechnik
Ireland - National Centre for Excellence in Furniture Design & Technology
National Centre for Excellence in Furniture Design & Technology
Poland, Company POLMEBLE
Fabryka Mebli POLMEBLE
Romania, Cabinet makers training Center
Centrul de perfectionare pentru tamplari
Job interview
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.