Matice znalostí, dovedností a kompetencí

Srovnávací matice

Znalosti a dovednostiCZIEDEPLRO
Znalost BOZP
Znalost textilních materiálů
Použít vhodnou šablonu
Čtení technických výkresů
Kalkulace ceny a spotřeby materiálu
Výběr vhodných nástrojů
Použití měřících nástrojů
Provedení měření na lidském těle
Volba materiálu/látky
Stříhání materiálu
Použití šicího stroje
Údržba šicího stroje
Modelování střihů textilních výrobků
Ruční a strojové stehování
Žehlení materiálu
Kontrola kvality hotového výrobku
Manipulace s odpadem
Skladování a ochrana materiálu
Využívání počítačového software
Zohlednění ochrany životního prostředí
KompetenceCZIEDEPLRO
Komunikace
Třídění informací
Jednání se zákazníky
Řešení problémů
Flexibilita
Efektivita
Organizace práce
Prezentace práce
Spolupráce
Kreativita
Samostatnost
Celoživotní učení
Iniciativa
Zvládání zátěže
Znalosti a dovednostiCZIEDEPLRO
rozlišení podlahových krytin a materiálů
znalost předpisů a norem
znalost BOZP
použití vhodných nástrojů a jejich údržba
měření podlah
metody zpracování podlah
pokládka různých druhů podlah
nakládání s odpady a ochrana životního prostředí
obsluha a údržba strojů
úprava a ošetření podkladu
ochrana dřeva
zvolit vhodný materiál k pokládce
úprava materiálu pomocí nářadí
čtení v technické dokumentaci
provést technický náčrt
umět zacházet s technickou dokumentací
použití ručních nástrojů
zaměřit výšku podlahy a provést dilataci
zohlednit rozměry místnosti
technologický postup
deformace materiálu
podkladové desky
technologie spojování
provedení dřevěných podlah
zpracování dřevěných materiálů
metody řezání
povrchová úprava
provedení plovoucích podlah
provedení textilních podlah s využitím lepidla
provedení syntetických podlah
zdobné prvky
provádění bezespárých podlah
provádění betonových a sportovních podlah
schodiště
vodivá instalace
podlahové vytápění a izolace
zvuková izolace
oprava podlahy
provedení vícevrstvých podlah
použití žebříku a lešení
design
kontrola hotové podlahy
manipulace a likvidace odpadu
označování nebezpečných látek
KompetenceCZIEDEPLRO
komunikace
spolupráce
kreativita
efektivita
samostatnost
řešení problémů
organizace práce
jednání se zákazníky
iniciativa
třídění informací
celoživotní učení
zvládání zátěže
flexibilita
práce s riziky
význam lesa
Znalosti a dovednostiCZIEDEPLRO
znalost BOZP
práce s technickými výkresy
volba vhodných materiálů
znalost norem pro práci s materiály
znalost různých metod zpracování
metody čalounění
výroba matrací
metody a výroba potahů
Zapracování dekoračních prvků
Použití vhodných pracovních nástrojů
Obsluha strojů
Údržba strojů
Kontrola kvality, balení a skladování hotových výrobků
Technologické a ekonomické aspekty výroby
Nakládní s odpady s ohledem na životní prostředí
Zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků
Údržba a oprava čalouněného nábytku
KompetenceCZIEDEPLRO
komunikace
spolupráce
organizace práce
flexibilita
efektivita
samostatnost
řešení problémů
kreativita
iniciativa
celoživotní učení
Znalosti a dovednostiCZIEDEPLRO
Znalost BOZP
Znalost textilních materiálů
Práce na textilních strojích
Znalost technických výkresů
Kontrola kvality materiálu a výrobků
Použití měřících nástrojů
Znalost textilních strojů
Údržba textilních strojů
Najít a odstranit závady
Manipulace s odpadem
Design a zdobné prvky
Kalkulace spotřeby materiálu
Zohlednění ochrany životního prostředí
Metody zpracování příze
Skladování a balení
Využívání počítačového software
Historická role tkaných textilií
Zaevidovat výsledky práce
KompetenceCZIEDEPLRO
Komunikace
Efektivita
Kreativita
Spolupráce
Třídění informací
Flexibilita
Organizace práce
Řešení problémů
Celoživotní učení
Iniciativa
Samostatnost
Zvládání zátěže
Znalosti a dovednostiCZIEDEPLRO
Čtení technické dokumentace
Ovládání a údržba strojů
Znalost BOZP
Technické předpisy
Práce s technickými údaji
Navrhnout a vyrobit samostatné kusy nábytku
Konstrukce nábytku
Znalosti materiálů a technologických postupů
Manipulace s materiálem
Zpracování materiálů
Ochrana dřeva
Povrchová úprava
Obsluha a údržba strojů
Broušení materiálů
Kontrola postupů
Používání nástrojů
Montáž nábytku
Elektrické inženýrství
Balení nábytku
Likvidace odpadu
Zohlednit ochranu životního prostředí
Oprava a rekonstrukce nábytku
KompetenceCZIEDEPLRO
Řešení problémů
Spolupráce
Komunikace
Organizace práce
Kreativita
Iniciativa
Efektivita
Samostatnost
Jednání se zákazníky
Flexibilita
Celoživotní učení

Matice znalostí, dovedností a kompetencí

Vyberte matici: