Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

16.6.2015 jsme se účastnili pracovního jednání Koordinačního centra pro ECVET a aktivně jsme členy této komise informovali o našem projektu a předvedli jsme námi vytvořené animace. Podrobnější informace byly poté uveřejněny formou aktuality na http://www.nuv.cz/projekty/ecvet.