Transparentní výsledky učení jako nástroj na zlepšení spolupráce odborných škol a podniků

Markéta studuje program zaměřený na oděvní návrhářství.
Součástí studia je i odborná praxe.
Její škola poskytla zaměstnavateli (u kterého bude Markéta vykonávat praxi) podrobně popsanou jednotku s výsledky učení, kterých má Markéta během praxe dosáhnout. Zaměstnavatel, resp. jím pověřený školitel, tak má jasnou představu o tom, na co se Markéta zaměří, a zároveň bude Markétina praxe odpovídat tomu, co se má naučit podle formálního vzdělávacího programu.
Navíc na konci praxe bude jednodušší zhodnotit Markétin pokrok.