Úplné uznání jednotky výsledků učení získané v zahraničí

 Andrea, finská studentka text. průmyslovky, by ráda pracovala ve firmě zaměřující se na nanotextilie.
Finská škola a česká firma, zabývající se nanotextiliemi se ještě před stáží dohodli na použití ECVET principů a Andrea tak měla garantované plné uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v ČR. Andrea byla ohodnocena českou přijímající institucí a vzhledem k tomu, že finský systém umožňuje kompletní uznání výsledků učení získaných v cizím prostředí, byla tak Andree uznána celá jednotka, která je součástí celku vedoucího k získání úplné kvalifikace. Ve Finsku tak teď může tuto jednotku vynechat, přestože by jinak byla povinnou částí v jejím studijním oboru.