Stáž si zaznamenejte do dokumentů Europassu

Pracovní nebo studijní stáž, kterou absolvujete doma nebo v zahraničí, si můžete zaznamenat do životopisu a také do dokumentu přímo k zaznamenání stáže určenému - Europass-mobility. Můžete tak informovat potenciálního zaměstnavatele nebo školu o Vašich zkušenostech, které jste na stáži získali. To se hodí především čerstvým absolventům škol, kteří sice ještě nemají praxi, ale na stáži se už leccos naučili a mohou to i patřičně doložit prostřednictvím těchto dokladů. Dokumenty Europassu jsou zdarma a lze je vyplnit v jakémkoli jazyce EU.
Transparentní výsledky učení jako nástroj na zlepšení spolupráce odborných škol a podniků

Markéta studuje program zaměřený na oděvní návrhářství.Součástí studia je i odborná praxe.Její škola poskytla zaměstnavateli (u kterého bude Markéta vykonávat praxi) podrobně popsanou jednotku s výsledky učení, kterých má Markéta během praxe dosáhnout. Zaměstnavatel, resp. jím pověřený školitel, tak má jasnou představu o tom, na co se Markéta zaměří, a zároveň bude Markétina praxe odpovídat tomu, co se má naučit podle formálního vzdělávacího programu.Navíc na konci praxe bude jednodušší zhodnotit Markétin pokrok.
Úplné uznání jednotky výsledků učení získané v zahraničí

 Andrea, finská studentka text. průmyslovky, by ráda pracovala ve firmě zaměřující se na nanotextilie.Finská škola a česká firma, zabývající se nanotextiliemi se ještě před stáží dohodli na použití ECVET principů a Andrea tak měla garantované plné uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v ČR. Andrea byla ohodnocena českou přijímající institucí a vzhledem k tomu, že finský systém umožňuje kompletní uznání výsledků učení získaných v cizím prostředí, byla tak Andree uznána celá jednotka, která je součástí celku vedoucího k získání úplné kvalifikace. Ve Finsku tak teď může tuto jednotku vynechat, přestože by jinak byla povinnou částí v jejím studijním oboru.